Παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 15 Μαίου 2018 
 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης
για την δράση του ΕΠΑνΕΚ 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” ως προς το σημείο που αφορά στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η οποία τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και υπό σύσταση μικρομεσαίων τουριστικών μονάδων για: 

·       τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους 

·       την ποιοτική αναβάθμιση τους

·    τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 

ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.


Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες και πληροφορίες , χωρίς καμμία υποχρέωση σας.

 

 

 

print
send to friend