Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Στα δύο προγράμματα το «Ψηφιακό Βήμα» και το «Ψηφιακό Άλμα» που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

1 2

1 of 2