ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 Προκηρύχτηκε η Δράση «Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας» όπου αφορά την ενίσχυση και υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες από συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών των 2 κρατών. 

1 2

1 of 2