ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 Προκηρύχτηκε η Δράση «Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας» όπου αφορά την ενίσχυση και υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες από συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών των 2 κρατών. 

Ανενεργά Προγράμματα

1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.
2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης....

2 of 3