Φόρμα αποστολής άρθρου

captcha Παρακαλώ συμπληρώστε τον εξαψήφιο αριθμό όπως τον βλέπετε στην εικόνα

Κείμενο προς αποστολή:


Μελέτες Προώθησης (Marketing Plan)

Αναλύοντας την σημερινή κατάσταση της επιχείρησης και της αγοράς στην οποία ενεργεί, το Marketing Plan συνδυάζει ένα σύνολο ενεργειών για το πώς η επιχείρηση θα φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στερούνται κάποιου σχεδίου marketing παρόλο που έχει σαφή επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης και την κερδοφορία της. Προσδιορίζει τις αγορές στις οποίες απευθύνονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με αποτέλεσμα να προβάλλονται πιο αποτελεσματικά, δηλαδή στους κατάλληλους ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο.

Επίσης, βοηθάει τον επιχειρηματία να εντοπίζει έγκαιρα τις ευκαιρίες αλλά και τους πιθανούς κίνδυνους και να κατανοήσει καλύτερα την διαδικασία αγοράς (πως ακριβώς αγοράζουν οι πελάτες, ποια στάδια μεσολαβούν μέχρι την αγορά, ποια στοιχεία είναι αυτά που πυροδοτούν την απόφασή τους να αγοράσουν και ποιοι είναι οι καταλυτικοί παράγοντες που τους οδηγούν πλησιέστερα στη λήψη της σχετικής απόφασης). Ταυτόχρονα με τη χρησιμότητά του στη μελλοντική πορεία της επιχείρησης, αποτελεί μέσο επικοινωνίας των στελεχών, διαμορφώνοντας κοινούς στόχους προς τους οποίους θα κινηθεί η επιχείρηση και θα εκπληρώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η κατάρτιση ενός αποδοτικού marketing plan βασίζεται στις εξής ενότητες:

  • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης.
  • Πελάτες στόχος.
  • Προβλήματα και ευκαιρίες.
  • Σκοπός και στόχοι marketing.
  • Στρατηγική marketing.
  • Τακτικές marketing.
  • Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του marketing plan.


Επιστροφή