Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος και οδηγεί στην βιωσιμότητα, την κερδοφορία, την ευημερία της επιχείρησης και την συνεχή βελτίωσή. Συμβάλει την επιχείρηση να κατανοήσει και να αναλύσει τον ανταγωνισμό και το περιβάλλον στο οποίο ενεργεί, να θέσει τους στόχους και τις λειτουργίες που απαιτούνται για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της.

Με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο επιχειρηματίας θα είναι σε θέση να απαντήσει τις 3 θεμελιώδεις ερωτήσεις που αφορούν την δράση μιας επιχείρησης:

  • Πού βρισκόμαστε την παρούσα στιγμή;
  • Πού θέλουμε να βρεθούμε;
  • Πώς θα κατορθώσουμε να βρεθούμε εκεί;

Το business plan είναι απαραίτητο σε επιχειρήσεις που θέλουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών και χρηματοδοτήσεων είτε μέσω δανείων είτε μέσω επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Το επιχειρηματικό σχέδιο καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Εσωτερική ανάλυση - συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας
  • Εξωτερική ανάλυση – περιγραφή της αγοράς και του περιβάλλοντος
  • Επιλογή, Προσδιορισμός και υλοποίηση στρατηγικής
  • Προσφερόμενα προϊόντα
  • Ανάλυση αγοράς και πωλήσεων
  • Διαχείριση και Διοίκηση
  • Οικονομικό πλάνο
print
send to friend