Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Μικρών Επιχειρήσεων

Eργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

H Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
Σε ποιους απευθύνεται
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Περίοδος υποβολής
από 6/2/2019 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση.
 
Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις
Επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 €. Επιδότηση από 50% έως 65%. 
Τι χρηματοδοτείται
Επιδοτούμενες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.


Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και την έγκαιρη προετοιμασία της εταιρίας σας για την επιτυχή υποβολή της πρότασης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της INFOLOGIC, στα τηλέφωνα 25510-89574 & 210-3230065.

Η INFOLOGIC, εκπονεί ΔΩΡΕΑΝ την πρόταση χρηματοδότησης.

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Infologic Ε.Ε. - 28/02/2020
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~