Υπηρεσίες & Προιόντα

H Infologic προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες όσον αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση λύσεων θεμάτων που αφορούν την Οικονομική Ανάπτυξη, τον Τουρισμό, τις  Νέες Τεχνολογίες, τον Πολιτισμό ( έρευνα και τεκμηρίωση πολιτιστικού περιεχομένου).

Αναλαμβάνει εργασίες και παρέχει υπηρεσίες:

που σχετίζονται με το ραγδαία μεταβαλλόμενο και αναπτυσσόμενο περιβάλλον του σύγχρονου επιχειρείν.
Υποστηρίζει και καθοδηγεί τους πελάτες της στην υλοποίηση των εγκριθέντων έργων έως και την ολοκλήρωση τους~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Infologic Ε.Ε. - 28/02/2020
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~