Οδηγός Επιχειρηματικότητας-Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προχώρησε στην έκδοση Οδηγού Επιχειρηματικότητας - Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ 2014-2020 στο οποίο παρουσιάζονται εκτός των άλλων και δράσεις και προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του 2017.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον Οδηγό Επιχειρηματικότητας -Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ κάνοντας κλικ εδώ καθώς και μια σύντομη περίληψη για την Χρηματοδότηση επιχειρήσεων κάνοντας κλικ εδώ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Infologic Ε.Ε. - 28/02/2020
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~